The Originally Sewing Saturation - Life'S Pretty Straight Without Burl.

Bli bättre på kommunikation

Alla kommunikation är en dialog. För att man ska kunna samtala med en annan människa måste man verkligen ha en dialog och inte en monolog. Faktum är att vi har fått två öron och inte två munnar. Det är viktigare att lyssna och att sedan tala istället för att bara yttra sig när man vill och inte bry sig. Men hur kan lära sig att tala bättre och på ett sätt som gör att man kan lära andra? Genom att använda sig av samtalsmetodik blir det lättare att se vad man ska göra för att lyckas. De som har testat på den här tekniken märker skillnaden.